เงื่อนไขการขอใบกำกับภาษี

ผู้ใช้บริการสามารถขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบสำหรับแพ็คเกจ Kaidee Egg ได้ โดยต้องแจ้งมายัง Kaidee ภายใน 7 วันนับแต่วันทำรายการชำระเงินเติมไข่ Kaidee Egg


**ทั้งนี้ Kaidee ขอสงวนสิทธิ์งดการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบแก่ผู้ใช้บริการที่แจ้งขอเกินกำหนด 7 วัน**

วิธีการแจ้งขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านทาง Email: cs@kaidee.com

 

กรอกแบบฟอร์มเพื่อยืนขอใบกำกับภาษี คลิก

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
22 จาก 27 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น