ข้อมูลสำหรับออกใบกำกับภาษี

กรณี บุคคลธรรมดา
1. หมายเลขบริการ
(สามารถดูได้จากมุมสมาชิก >> ไข่ Kaidee Egg >> ประวัติการเติม >> หมายเลขบริการ xxxxxxxxxx)
2. ชื่อและนามสกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3. ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
4. ที่อยู่ในการจัดส่งใบกำกับภาษี 
5. เบอร์โทรศัพท์
6. เลขประจำตัวประชาชน

7.ช่องทางการชำระเงิน (Android app , iOS app, QR Payment , Debit/Credit card , Huawei , บัตรเงินสด)
8. หลักฐานการโอนเงินค่าบริการส่งไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) (เฉพาะกรณีขอให้ Kaidee จัดส่งทางไปรษณีย์)

กรณี นิติบุคคล
1. หมายเลขบริการ
(สามารถดูได้จากมุมสมาชิก >> ไข่ Kaidee Egg >> ประวัติการเติม >> หมายเลขบริการ xxxxxxxxxx)
2. ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3. สำนักงานใหญ่หรือสาขา (โปรดระบุ)
4. ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
5. ที่อยู่ในการจัดส่งใบกำกับภาษี 
6. เบอร์โทรศัพท์
7. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
8. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)

9.ช่องทางการชำระเงิน (Android app , iOS app, QR Payment , Debit/Credit card , Huawei , บัตรเงินสด)
10. หลักฐานการโอนเงินค่าบริการส่งไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) (เฉพาะกรณีขอให้ Kaidee จัดส่งทางไปรษณีย์)

 

กรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอใบกำกับภาษี คลิก

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
26 จาก 33 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น