ข้อมูลสำหรับออกใบกำกับภาษี

กรณี บุคคลธรรมดา
1. หมายเลขบริการ
(สามารถดูได้จากมุมสมาชิก >> ไข่ Kaidee Egg >> ประวัติการเติม >> หมายเลขบริการ xxxxxxxxxx)
2. ชื่อและนามสกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3. ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
4. ที่อยู่ในการจัดส่งใบกำกับภาษี 
5. เบอร์โทรศัพท์
6. เลขประจำตัวประชาชน
7. หลักฐานการโอนเงินค่าบริการส่งไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) (เฉพาะกรณีขอให้ Kaidee จัดส่งทางไปรษณีย์)

กรณี นิติบุคคล
1. หมายเลขบริการ
(สามารถดูได้จากมุมสมาชิก >> ไข่ Kaidee Egg >> ประวัติการเติม >> หมายเลขบริการ xxxxxxxxxx)
2. ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3. สำนักงานใหญ่หรือสาขา (โปรดระบุ)
4. ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
5. ที่อยู่ในการจัดส่งใบกำกับภาษี 
6. เบอร์โทรศัพท์
7. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
8. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
9. หลักฐานการโอนเงินค่าบริการส่งไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) (เฉพาะกรณีขอให้ Kaidee จัดส่งทางไปรษณีย์)

 

กรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอใบกำกับภาษี คลิก

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
26 จาก 33 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น