วิธีรับใบกำกับภาษี

เลือกวิธีการจัดส่งใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่ต้องการ ดังนี้


1. มารับด้วยตนเอง ที่ บริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จำกัด
ที่อยู่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 14 ห้อง 1401, 1404-1408 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 (คลิกดูแผนที่)

2. จัดส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ไปยังที่อยู่ตามที่แจ้ง
*ค่าบริการจัดส่งไปรษณีย์ 30 บาท ต่อใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ 1 ฉบับ/1วัน(ไม่จำกัดจำนวนรายการสั่งซื้อ)

 

การโอนเงินค่าบริการจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน ผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินเข้ามาได้ที่
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (SCB)
สาขา AIA Capital Center (ถนนรัชดาภิเษก)
ชื่อบัญชี บริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 406-394912-4

**เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าได้รับข้อมูลและหลักฐานครบถ้วนแล้ว Kaidee จะนัดรับ/จัดส่งใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้ผู้ใช้บริการภายใน 15 วันทำการ


**บริษัทฯ กำหนดเวลาในการแก้ไขใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบภายใน 7 วัน หากพ้นกำหนดดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆให้ทั้งสิ้น


**กรณีบริษัทฯ ต้องจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ใช้บริการอีกเนื่องจากผู้ใช้บริการแจ้งข้อมูลใดๆ ผิดพลาด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บค่าบริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อีกครั้ง

 

กรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอใบกำกับภาษี คลิก

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
15 จาก 18 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น