วิธีซื้อไข่ Kaidee Egg ผ่านเว็บไซต์

1. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ไปที่เมนูสมาชิก กดที่ "ไข่ Kaidee Egg"

Screen_Shot_2563-11-05_at_01.03.16.png

 

2. กดเลือกแพคเก็จที่ต้องการ คุณสามารถเลือกช่องทางชำระเงินค่าไข่ Kaidee Egg ได้ตามที่คุณสะดวก

mceclip0.png

 

3. ดำเนินการตามคำแนะนำบนหน้าจอ

 

อ่านเพิ่มเติม

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
190 จาก 241 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น