กำหนดเวลาเลื่อนประกาศ

เพิ่มความสะดวกให้ผู้ขายยิ่งขึ้น กับฟังก์ชั่นใหม่ของการเลื่อนประกาศที่ให้คุณกำหนดเวลาที่จะให้ประกาศเลื่อนขึ้นสู่ด้านบนได้ง่าย ด้วยวิธีการต่อไปนี้

1. เข้าเมนูรายการประกาศ
2. กดปุ่ม "เลื่อนประกาศ" ที่อยู่เหนือรายการประกาศ โดยคุณสามารถทำการเลื่อนประกาศทั้งหมดพร้อมกันก็ได้ หรือเลือกเลื่อนแค่บางประกาศก็ได้ จากนั้นติ๊กเลือก "กำหนดวัน-เวลา"

scheduling-bump1.jpg
3. กำหนดวัน-เวลาที่ต้องการให้ประกาศกลับขึ้นไปสู่ด้านบน

scheduling-bump2.jpg

4. หน้าจอจะแสดงวันที่ และเวลา ตามที่คุณเลือกไว้ โดยคุณสามารถทำการแก้ไขได้ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม "ดำเนินการ" ที่อยู่ด้านขวา เพื่อชำระค่าบริการต่อไป 

กรณีที่คุณมีไข่ Kaidee Egg ไม่เพียงพอ ระบบจะให้คุณเติมไข่(ซื้อไข่)ก่อน หลังจากนั้นจึงจะหักไข่ Kaidee Egg ตามรายการที่คุณได้ทำไว้แล้ว

scheduling-bump3.jpg

หมายเหตุ: ระบบจะดำเนินการหักค่าใช้จ่ายในการใช้บริการทันทีที่ทำรายการเสร็จ หากทำการปิดประกาศไปก่อนที่จะทำการเลื่อนประกาศครบตามแพ็คเกจ จะไม่สามารถขอรับเงินส่วนต่างคืนได้นะคะ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
25 จาก 26 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น