ประกาศสินค้าที่ต้องมีเลขที่ใบอนุญาต

สินค้าที่ต้องมีเลขที่ใบอนุญาต ได้แก่ อาหารและยา และเครื่องมือแพทย์ 

 1. ในส่วนของอาหารและยา สามารถลงประกาศได้ทั้งมือ1 และมือ2 แต่จะต้องระบุเลขที่ (อย.) ลงในประกาศ
 2. สำหรับเครื่องมือแพทย์จะต้องมีเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์(ฆพ.) และจะต้องเป็นสินค้ามือ1 เท่านั้น สินค้าที่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ อาทิ
     - ถุงยางอนามัย
     - เครื่องรักษาอาการนอนกรน
     - เครื่องผลิตออกซิเจน
     - เครื่องเลเซอร์
     - เครื่องตรวจแอลกอฮอล์
     - ชุดตรวจสารเสพติด
     - เครื่องดูดน้ำมูก
     - เครื่องปั๊มนม
     - เครื่องช่วยฟัง
     - สารบอแรกซ์
     - คอนแทคเลนส์
     - เครื่อง อุปกรณ์ เข็ม หรือ แผ่นวัดระดับน้ำตาล
 3. ระบุ ข้อมูล ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
    - ชื่อสินค้า (Brand)*
    - ชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิต*
    - ชื่อผู้นําเข้า (ในกรณีสินค้านำเข้า)*
    - เครื่องหมายรับรองคุณภาพ หรือเครื่องหมายการค้า ที่แสดงว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาต*
    - เดือน ปี ที่ผลิต/หมดอายุ*
    - คู่มือการใช้เครื่องมือแพทย์*
    - ส่วนประกอบ (รวมถึง อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ (หากมี))
    - คุณภาพ ปริมาณ
    - เดือน ปี หรือระยะเวลา ที่มีไว้ในครอบครองหรือผ่านการใช้งาน 

  หมายเหตุ : รายการที่มี * หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุในประกาศ

 

กดที่นี่เพื่อแก้ไขประกาศ

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
270 จาก 297 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น