ประกาศผิดหมวดหมู่, คุณลักษณะสินค้าไม่ถูกต้อง

หากประกาศของคุณไม่ผ่านด้วยสาเหตุนี้ ลองพิจารณาว่าประกาศของคุณเข้าข่ายในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้หรือไม่ 

  • เลือกหมวดหมู่ไม่ตรงกับสินค้าหรือบริการที่คุณจะลงขาย เช่น ขายรถยนต์ แต่ไปลงในหมวดยานพาหนะอื่นๆ 
  • เลือกความต้องการไม่ถูกต้อง เช่น ตอนลงประกาศเลือกว่าต้องการ "ขาย" แต่ในรายละเอียดแจ้งว่าต้องการ "ให้เช่า"
  • กำหนดคุณลักษณะ (Attribute) ของสินค้าไม่ตรงกับตัวสินค้าที่คุณจะขาย เช่น เลือกยี่ห้อและรุ่นรถยนต์ผิด, เลือกปีของรถยนต์ผิด หรือเลือกสภาพสินค้า (ของใหม่/มือสอง) ไม่ถูกต้อง หรือระบุพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ไม่ตรงกับสถานที่จริง

วิธีแก้ไข สามารถทำได้โดยเข้าไปที่เมนูสมาชิก ในหน้ารายการประกาศ ให้ไปที่ "รอแก้ไข" จากนั้นกดแก้ไขประกาศโดยเข้าไปทำการเลือกหมวดหมู่ หรือเลือกความต้องการ หรือกำหนดคุณลักษณะให้ถูกต้องตามจริง จากนั้นรอการตรวจสอบจากทีมงานอีกครั้งค่ะ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
10858 จาก 12337 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น