แก้ไข / ลบ / ต่ออายุประกาศ ผ่านแอปพลิเคชั่น (iOS)

ไม่ว่าจะต้องการแก้ไข ลบ หรือต่ออายุประกาศ ก็สามารถทำได้ง่ายๆ โดยไปที่ "ประกาศของฉัน" แล้วดูตรง "ออนไลน์" จากนั้นกดเลือกเมนู "ปิดการขาย" ตรงประกาศอันที่ต้องการยกเลิกการขาย แล้วกดเลือกเหตุผลที่ต้องการปิดการขายได้เลยค่ะ

close-ad_ios.png

 

close-ad_ios2.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
16 จาก 27 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น