การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน "ขายดีเอ้ก" (Kaidee Egg)

Kaidee ขอแจ้งปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน Kaidee Egg ดังต่อไปนี้

  • ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป Kaidee Egg จะมีอายุการใช้งาน 90 วันนับตั้งแต่วันที่มีการซื้อครั้งล่าสุด และ
  • Kaidee Egg ที่ซื้อก่อนวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 จะมีอายุการใช้งาน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อและจะหมดอายุโดยอัตโนมัติเมื่อครบกำหนด 90 วันดังกล่าว (เช่น Kaidee Egg ที่ซื้อ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 จะสามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566) ทั้งนี้ หากมีการซื้อ Kaidee Egg เพิ่มเติมหลังวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 Kaidee Egg ทั้งหมดจะมีอายุการใช้งาน 90 วันนับตั้งแต่วันที่มีการซื้อครั้งล่าสุด

Tips : Kaidee แนะนำผู้ใช้งานทุกท่านที่มีประกาศ นำ Kaidee Egg มาซื้อแพ็คเกจ Premium และ/หรือ Hot เพื่อเลื่อนประกาศของท่านให้กลับมาสะดุดตากว่าใคร เพิ่มโอกาสขาย และปิดการขายได้ไวกว่าเดิม

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัย โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (คลิก) หรือติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า Kaidee ได้ที่ email : cs@kaidee.com

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
187 จาก 224 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น