วิธีสร้างลิงก์ข้อเสนอ KD Pay - สำหรับผู้ขาย

1. เข้าไปในแชทผู้ซื้อที่เราต้องการส่งข้อเสนอให้ แล้วกด “ส่งข้อเสนอ” โดยสามารถส่งได้หนึ่งข้อเสนอต่อการสั่งซื้อเท่านั้น

1.png

*หากส่งข้อเสนอแล้ว ไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอได้ นอกจากผู้ซื้อจะไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด (2 ชั่วโมง)

2.png

2. กรอกราคาที่ต้องการขายให้กับผู้ซื้อที่กำลังแชทอยู่ แล้วกด “ตกลง” 

3.png   4.png  

3. ผู้ซื้อในแชทดังกล่าวต้องกด “ซื้อเลย” เพื่อยอมรับและซื้อสินค้าตามราคาที่ผู้ขายเสนอ เท่านั้น

5.png

4. จากนั้นกรอกข้อมูลและยืนยันการชำระเงิน

6.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
38 จาก 45 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น