เงื่อนไขการขอคืนเงินและคืนสินค้าสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย

 

เงื่อนไขการคืนเงินและการคุ้มครองด้วยค่าธรรมเนียม KD Pay

ในกรณีที่มีการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ Kaidee ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียม KD Pay 3% ที่คิดจากมูลค่ารวมของสินค้าและค่าส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อทุกกรณี

 

*เงื่อนไขที่ครอบคลุมการคืนเงิน

1. สินค้าถูกจัดส่งโดย Kerry Express ที่มีเลขจัดส่งพัสดุที่สร้างจากในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ kaidee เท่านั้น แต่ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า

2. สินค้าที่ถูกจัดส่งในข้อ 1. ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในคำบรรยายประกาศอย่างชัดเจน เช่น ขนาดผิด สีผิด ไม่ใช่สินค้าที่สั่งซื้อ เป็นต้น ยกเว้นสิ่งที่ระบุในประกาศกับสินค้าที่ได้รับไม่แตกต่างกันมากอย่างมีนัยสำคัญ เช่นในประกาศบรรยายรายละเอียดสินค้าเป็นสีฟ้าน้ำทะเล แต่สินค้าเป็นสีฟ้าเข้ม บรรยายว่าขนาดเท่าฝ่ามือ แต่ได้ขนาดประมาณ 20 ซม. เป็นต้น หรือ

3. สินค้าดังกล่าวชำรุด เสียหาย หรือใช้การไม่ได้จากผู้ขายโดยที่ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศ

ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องคืนสินค้าเพื่อขอรับเงินคืน kaidee จะรับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืนให้ โดยผู้ซื้อต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับโค้ดส่งสินค้า (โค้ดมีอายุ 3 วัน) เพื่อส่งคืนสินค้าผ่านทาง Kerry Express เท่านั้น kaidee จะไม่รับผิดชอบค่าส่งคืน หากผู้ซื้อเลือกใช้บริการส่งคืนสินค้าผ่านช่องทางอื่น 

กรณีที่สินค้าเสียหายระหว่างการขนส่งโดย Kerry Express ทาง Kaidee จะประสานงานกับ Kerry Express เพื่อทำเรื่องขอคืนค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยจำนวนค่าชดเชยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ Kerry Express คลิกอ่านเงื่อนไขที่นี่

*หากผู้ซื้อพบว่าที่อยู่ตนเองไม่ถูกต้องก่อนที่สินค้าถูกจัดส่ง แนะนำให้ผู้ซื้อรีบแจ้งผู้ขาย เพื่อระงับการนำสินค้าไปส่งที่ร้านสาขา Kerry Express และรีบแจ้งฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อแก้ไขที่อยู่ของผู้ซื้อ

 

**เงื่อนไขที่ไม่ครอบคลุมการคืนเงิน

1. ผู้ซื้อเปลี่ยนใจไม่ซื้อสินค้า หลังจากที่ได้ทำการส่งซื้อสินค้าแล้ว

2. สินค้าที่ชำระเงินผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ KD Pay 

3. สินค้าดิจิทัล เช่น เครดิตในเกม สินค้าในเกม เป็นต้น  

4. สินค้าที่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรืออยู่ในหมวดสินค้าต้องห้ามของ Kaidee ดูเพิ่มเติมที่นี่

5. สินค้าซึ่งในประกาศได้ระบุแล้วว่าเป็นของมือสองและผ่านการใช้งานแล้ว

6. สินค้าที่ผู้ซื้อได้รับตามที่ตนสั่งซื้อและได้เปิดใช้งานหรือบริโภคแล้ว เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค บัตรกำนัล 

 

อย่างไรก็ดี ผู้ซื้ออาจจะตกลงกับผู้ขายเพื่อให้ความยินยอมในการคืนเงิน โดยผู้ขายต้องแจ้งความประสงค์ที่จะคืนเงินดังกล่าวกับฝ่ายบริการลูกค้าของ Kaidee ทราบโดยทันที เพื่อดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ แต่ kaidee จะไม่รับผิดชอบค่าส่งคืนหากผู้ซื้อต้องส่งสินค้าคืนผู้ขาย

 

ระยะเวลาแจ้งขอคืนเงิน

ผู้ซื้อจะต้องแจ้งขอคืนเงินภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า มิเช่นนั้นเงินจะถูกโอนไปยังผู้ขายหลังจากผ่านไป 7 วัน ทันที

ช่องทางการชำระเงินเดิม ระยะเวลารอรับเงินคืน
จ่ายผ่านบัตรเครดิต 15-45 วันทำการ(ตามรอบบิลบัตรเครดิตของผู้ซื้อ)
จ่ายผ่าน QR พร้อมเพย์ (Promptpay)  7 วันทำการ


ขั้นตอนแจ้งขอคืนเงิน

ผู้ซื้อส่งข้อมูลและหลักฐานมาที่ cs@kaidee.com คลิก พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้

1. รูปภาพที่แสดง สภาพกล่องและสินค้า ที่เกิดความเสียหาย

2. ประวัติการสนทนาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

3. หมายเลขคำสั่งซื้อ

4. ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเงิน

5. สำเนาบัตรประชาชน (หากชำระด้วย QR)

6. เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อบัญชีธนาคาร และชื่อธนาคาร

7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร แสดงชื่อและเลขที่บัญชีที่ใช้รับเงิน 

ในระหว่างดำเนินการจัดการข้อพิพาท Kaidee จะติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โปรดตรวจสอบว่าอีเมลของคุณถูกต้องและสามารถติดต่อเราได้

หากไม่พบอีเมลจาก Kaidee รบกวนตรวจสอบในกล่อง Junk mail อีกครั้ง ก่อนแจ้งปัญหาไม่ได้รับอีเมลกลับมาที่ Kaidee

 

ข้อปฏิบัติอื่นๆ เกี่ยวกับการคืนเงินที่ผู้ขาย/ผู้ซื้อควรรู้

1. ผู้ขายต้องจัดส่งสินค้าภายใน 3 วัน หากผู้ขายไม่สามารถจัดส่งได้ตามกำหนด การซื้อครั้งนั้นจะถูกยกเลิกและผู้ซื้อจะได้รับเงินคืน (ยกเว้นค่าธรรมเนียม KD Pay) ตามระยะเวลาคืนเงินของแต่ละช่องทางการชำระเงินเดิม (อ้างอิงจากตารางระยะเวลาแจ้งขอคืนเงินด้านบน)

2.ในกรณีที่ผู้ขายยังไม่ได้จัดส่งสินค้าและผู้ขายตกลงที่จะคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะได้รับคืนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่ง  ส่วนในกรณีที่ผู้ขายมีการจัดส่งสินค้าแล้ว ผู้ซื้อยกเลิกสั่งซื้อ การปฏิเสธ การรับสินค้า ส่งคืนสินค้าจะได้รับคืนเงินเฉพาะค่าสินค้าเท่านั้น

3.ในกรณีที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่ผู้ขายระบุไว้ในประกาศ หรือสินค้าดังกล่าวชำรุดบกพร่อง เสียหาย หรือใช้การไม่ได้โดยที่ผู้ขายไม่ได้ระบุคุณสมบัติไว้ในประกาศ และผู้ซื้อไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้ภายใน  7 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้า Kaidee ขอพิจารณาในการคืนเงินค่าสินค้าให้ผู้ซื้อโดยเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ Kaidee กำหนด

 

2021-04-27.jpeg

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
20 จาก 22 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น