ผู้ขายสมัครใช้ KD Pay อย่างไร?

1 เลือกเมนู "ร้านค้าของฉัน" และเข้ามาเมนูที่ "รายรับของฉัน" 

1.png

2 กดสร้างบัญชี

2.png

3 เลือกบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงิน โดยกรอกข้อมูลดังนี้ 

1) ใส่ชื่อ-นามสกุลของท่านที่ตรงกับชื่อและนามสกุลในสมุดบัญชีธนาคาร 

2) ชื่อธนาคาร

3) เลขที่บัญชี

3.png

4 ใส่ข้อมูลที่อยู่ที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดในการจัดส่ง สินค้าของท่านจะนำมาส่งคืนตามที่อยู่ดังกล่าว

4.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
24 จาก 28 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น