ขั้นตอนยืนยันการจัดส่งสินค้า และคำอธิบายข้อมูลสถานะในการขายของฉัน

ขั้นตอนยืนยันการจัดส่งสินค้าและปิดการขาย

1. ไปที่ “ร้านค้าของฉัน” และกดที่เมนู “การขายของฉัน”

1.png    2.png

2. หลังจากผู้ซื้อชำระเงินแล้ว ผู้ขายกดที่ “ใช้บริการจัดส่ง”  ในแถบเมนู “ที่ต้องจัดส่ง”  และยืนยันข้อมูลการจัดส่ง

3.png

3. หลังจากไปถึงจุดรับส่งพัสดุของ Kerry แล้ว เข้ามาที่เมนู “การขายของฉัน” และกดลูกศรหลังข้อความ “กรุณานำสินค้าไปส่งที่ศูนย์ Kerry” เพื่อแสดง QR Code ในการจัดส่งสินค้า 

4.png

4. ผู้ขายสามารถดูสถานะการจัดส่งได้ที่แถบ “กำลังจัดส่ง” ใน "การขายของฉัน" และเช็กสถานะการส่งสินค้าได้

5.png       6.png

5. ถ้าสินค้าได้รับการจัดส่งเรียบร้อย สินค้าจะแสดงในแถบ “สำเร็จ” ในหน้า “การขายของฉัน”

7.png

คำอธิบายข้อมูลสถานะใน “การขายของฉัน”

ยังไม่ชำระ คำสั่งซื้อที่ยังไม่หมดอายุและยังไม่ได้ชำระเงิน
ที่ต้องจัดส่ง คำสั่งซื้อที่ผู้ซื้อชำระเงินแล้ว และกำลังรอผู้ขายส่งของให้ Kerry ผู้ขายต้องจัดส่งสินค้าภายใน 3 วันหลังจากผู้ซื้อชำระเงิน หากไม่จัดส่งในเวลาที่กำหนด ระบบจะระงับการจ่ายเงินไว้และคืนเงินให้ผู้ซื้อภายใน 7-10 วันทำการ
กำลังจัดส่ง

สถานะการจัดส่งแบ่งเป็น 4 ประเภท

1. สินค้าของคุณอยู่ระหว่างจัดส่ง = ผู้ขายส่งพัสดุให้ Kerry แล้ว และสินค้าอยู่ระหว่างจัดส่ง 

2. สินค้าจัดส่งสำเร็จแล้ว = พัสดุส่งถึงปลายทางแล้ว

3 กำลังตรวจสอบคำสั่งซื้อ หากข้อมูลระหว่างจัดส่งขึ้นเป็น อยู่ระหว่างจัดส่ง  = สินค้าอยู่ที่ Kerry แล้ว 

4.กำลังตรวจสอบคำสั่งซื้อ หากข้อมูลระหว่างจัดส่งขึ้นเป็น จัดส่งสำเร็จแล้ว = คำสั่งซื้อที่ส่งถึงปลายทางแล้ว
สำเร็จ คำสั่งซื้อที่จัดส่งสำเร็จจะแสดงขึ้นในหน้าการขายของฉันภายใน 7 วัน หลังจัดส่งสินค้าแล้ว หากเกินกำหนด 7 วัน ผู้ซื้อจะไม่สามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินได้
ยกเลิก คำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกและหมดอายุแล้ว จะไม่มีการชำระเงินหรือการจัดส่ง
คืนเงิน คำสั่งซื้อที่ยื่นขอคืนเงิน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งเรื่องคืนเงินไปยังธนาคาร เมื่อทำการคืนเงินสำเร็จ สถานะจะเปลี่ยนเป็น "คืนเงินสำเร็จ" (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การคืนเงิน/สินค้า)

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
10 จาก 12 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น