สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ คืออะไร ??

 

การละเมิดลิขสิทธิ์ หมายถึง การนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ โดยผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ เช่น สินค้าประเภท มือถือ, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เป็นต้น โดยสินค้าที่ไม่อนุญาตให้ลงขายใน Kaidee ตัวอย่างมีดังนี้

  • งานเหมือนแท้ ก๊อปเกรด A หรือเกรดพรีเมียม
  • การนำเครื่องหมายโลโก้ ลวดลายที่ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์ของแบรนด์นั้น ๆ มาใช้
  • สินค้ามือหนึ่ง ที่มีตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว เช่น สินค้ายี่ห้อ Amway , Gentle moster (สินค้าที่มีตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว หมายถึง ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากเจ้าของสินค้านั้นๆอย่างถูกต้องตามกฎหมาย)

 

ตัวอย่างสินค้าที่ไม่อนุญาตให้ลงขาย

Amway 

mceclip0.png

 

สินค้า Copy แบรนด์

mceclip1.png

 

mceclip2.png

 

 mceclip3.png

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
22 จาก 25 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น