การลงประกาศหมวด ยานพาหนะอื่นๆ

        หมวดยานพาหนะอื่นๆ จะมีหมวดย่อยให้เลือกลงประกาศ 4 หมวด ดังนี้

  • เรือ และเจ็ทสกี
  • ATV / โกคาร์ท
  • รถกอล์ฟ
  • ยานพาหนะประเภทอื่นๆ

 หมายเหตุ : หากสินค้าเป็น อะไหล่ หรือ ซาก ของยานพาหนะใด สามารถลงประกาศในหมวดยานพาหนะนั้นๆ ได้เลย เช่น มอเตอร์เรือ ลงที่หมวดเรือ หรือ บันได ATV ลงได้ที่หมวด ATV เป็นต้น

 

         ตัวอย่างการลงประกาศแต่ละหมวดย่อย

เรือ และเจ็ทสกี

____.JPG  

ATV / โกคาร์ท

ATV.JPG 

รถกอล์ฟ

_______.JPG  

ยานพาหนะประเภทอื่นๆ เช่น รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า รถผู้สูงอายุ รถฟู้ดทรัคส์ รถเข็น รถซาเล้ง เครื่องบิน เป็นต้น

__________.JPG

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
3 จาก 3 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น