การลงประกาศขายสินค้าเครื่องมือแพทย์

          การลงประกาศขายสินค้าที่จัดว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ มีรายละเอียดดังนี้

(สินค้าเครื่องมือแพทย์ที่พบบ่อย เช่น เข็มขัดพยุงหลัง, เครื่องช่วยฟัง, เครื่องล้างคอนแทคเลนส์, ซิลิโคนหนีบจมูกแก้นอนกรน,  ที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยแผลกดทับ, เครื่องช่วยลดการนอนกรน, เสื้อดามหลัง บลอคหลัง, เฝือกอ่อน, อุปกรณ์แก้นอนกรน, อุปกรณ์ล้างจมูก, เครื่องวัดความดันโลหิต, เครื่องวัดระดับน้ำตาล, ปรอทวัดไข้, อุปกรณ์ล้างจมูก, เครื่องอัลตร้าซาวด์แบบพกพา)

บุคคลทั่วไป 

 • ลงประกาศโดยระบุรายละเอียดให้ครบตามเงื่อนไขที่ Kaidee กำหนด (ดูที่ การลงประกาศจะมีเงื่อนไขดังนี้*)

ผู้ประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ เช่น บริษัท ร้านค้า เป็นต้น

 • ลงประกาศโดยระบุรายละเอียดให้ครบตามเงื่อนไขที่ Kaidee กำหนด (ดูที่ การลงประกาศจะมีเงื่อนไขดังนี้*)
 • ต้องระบุเลขอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.) ในรายละเอียดประกาศ และส่งเอกสารใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ มาที่ cs@kaidee.com

หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไป ลงประกาศขายสินค้า คอนแทคเลนส์ ถุงยางอนามัย และ ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ (อนุญาตเฉพาะ ผู้ประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ เท่านั้น)

 

ตัวอย่างประกาศ

_______________________.jpg

 

การลงประกาศจะมีเงื่อนไขดังนี้*

1. ระบุ ข้อความ ดังต่อไปนี้

 • ชื่อสินค้า (Brand)*
 • ชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิต*
 • ชื่อผู้นําเข้า (ในกรณีสินค้านำเข้า)*
 • เครื่องหมายรับรองคุณภาพ หรือเครื่องหมายการค้า ที่แสดงว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาต*
 • เดือน ปี ที่ผลิต/หมดอายุ*
 • คู่มือการใช้เครื่องมือแพทย์*
 • ส่วนประกอบ (รวมถึง อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ (หากมี))
 • คุณภาพ ปริมาณ
 • เดือน ปี หรือระยะเวลา ที่มีไว้ในครอบครองหรือผ่านการใช้งาน
  หมายเหตุ : รายการที่มี * หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุในประกาศ

2. ใช้ “รูปสินค้า” ตามลักษณะดังต่อไปนี้

 • ต้องเป็น “รูปถ่าย” ของสินค้าตัวจริงที่ชัดเจน (และบรรจุภัณฑ์ (หากมี)) ที่ผู้ใช้งานถ่ายเอง ซึ่งไม่ได้คัดลอก ดัดแปลง หรือทำซ้ำ จากแหล่งข้อมูลอื่น 
 • ตัวสินค้า จะต้องแสดงรายละเอียดของตัวสินค้าที่ชัดเจน ทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง
 • เครื่องหมายรับรองคุณภาพ หรือเครื่องหมายการค้าบนสินค้าเครื่องมือแพทย์ที่แสดงว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาต
 • ฉลาก ของสินค้าเครื่องมือแพทย์ที่แสดงชื่อ ส่วนประกอบ คุณภาพ ปริมาณ เดือนปีที่ผลิต เดือนปีที่หมดอายุ
 • รูปถ่ายสินค้าเครื่องมือแพทย์จะต้องไม่ได้ถูกปรับแต่งหรือดัดแปลง เพื่อปกปิดความบกพร่อง หรือทำให้ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวสินค้า

3. การให้ข้อมูลในประกาศสินค้าเครื่องมือแพทย์ ผู้ใช้งานจะต้อง

 • ไม่ใช้ข้อความที่แสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ ปริมาณ มาตรฐาน ส่วนประกอบหรือแหล่งกําเนิดอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง
 • ไม่ใช้หรือแสดงข้อความที่คลุมเครือ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • ไม่ใช้ข้อความที่แสดงการรับรองหรือยกย่องคุณประโยชน์ โดยบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมถึงหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ
 • ไม่จัดให้มีรางวัลหรือของแถม
 • ไม่แสดงคุณประโยชน์ว่าสามารถป้องกัน บําบัด บรรเทา รักษาโรคหรืออาการของโรคใด ๆ
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
36 จาก 41 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น