การลงประกาศ

ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามนโยบายการประกาศขายสินค้าหรือบริการ ดังต่อไปนี้โดยเคร่งครัด

  • ประกาศขายสินค้าหรือบริการ 1 รายการ/ชนิด ต่อ 1 ประกาศและ 1 ประเภทของหมวดสินค้าเท่านั้น
  • การใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaidee อาจมีค่าธรรมเนียมในการลงประกาศสินค้าหรือบริการ (โปรดดูรายละเอียด) เพื่อรักษาประกาศของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaidee กรณีที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการลงประกาศสินค้าหรือบริการ และค่าบริการพิเศษอื่น ๆ (หากมี) ผู้ใช้งานตกลงจะชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ*ดังกล่าวตามอัตรา Kaidee Egg ที่ Kaidee กำหนดไว้ และจะปฏิบัติตามวิธีการและระเบียบที่ Kaidee ได้กำหนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว

*หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการต่าง ๆ ของ Kaidee จะถูกกำหนดด้วยจำนวน Kaidee Egg ตามนโยบายของ Kaidee แต่เพียงฝ่ายเดียว

  • ผู้ใช้งานที่ให้คำเสนอหรือประกาศขายสินค้าหรือให้บริการ ต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ฉ้อฉล คลุมเครือ สร้างหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น ในการลงประกาศขายสินค้าหรือบริการของตน

ข้อห้ามทั่วไป

(1) ห้ามประกาศสินค้าหรือบริการมากกว่าหนึ่งรายการ (ชนิด/ประเภท) ไม่รวมของแถม ในหนึ่งประกาศ
(2) ห้ามทำการประกาศสินค้าหรือบริการที่ได้ลงประกาศแล้วในหมวดใดหมวดหนึ่งซ้ำในหมวดเดียวกันหรือหมวดอื่น
(3) ห้ามใช้บัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานหลายบัญชีในการลงประกาศสินค้าหรือบริการชนิดหรือประเภทเดียวกัน
(4) ห้ามผู้ใช้งานประกาศสินค้าและบริการประเภท “ห้ามโดยเด็ดขาด” ในทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไข (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ (1) ข้างล่างนี้)
(5) ห้ามผู้ใช้งานประกาศสินค้าและบริการประเภท “สินค้าและบริการที่มีเงื่อนไข” (บางจำพวก) ซึ่งมีระเบียบและข้อกำหนดที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ โดยปราศจากความเข้าใจในเนื้อหาต่าง ๆ โดยละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะลงประกาศ (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ (2) ข้างล่างนี้)

ตารางที่ (1)

ห้ามโดยเด็ดขาด ประเภทสินค้าและบริการที่ต้องห้ามลงประกาศ โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ที่ระบุตามตารางข้างท้ายนี้

ประเภทสินค้าที่ต้องห้ามลงประกาศ
1  สินค้าในรูปแบบการประมูล
2  สินค้ามือหนึ่ง ที่มีตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว เช่น สินค้ายี่ห้อ Amway , Gentle moster
 **(สินค้าที่มีตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว หมายถึง ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากเจ้าของสินค้านั้นๆอย่างถูกต้องตามกฎหมาย)
3  สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์  ***สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หมายถึง สินค้าที่ถูกเลียนแบบหรือก็อปปี้เหมือน เช่น สินค้าไอที, เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (แผ่นก็อปปี้, กระเป๋าแบรนด์เนมเกรดA, โทรศัพท์ก็อป, เสื้อผ้าเกรด
4  หมวด เคเบิ้ล ,กล่องสัญญาณดาวเทียม, กล่องรับสัญญาณทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น Dream Box, Open Box, HD Vision , Smart Box , android box, Apple TV box  (ห้ามลงประกาศโดย กสทช)
5  ผลิตภัณฑ์สารเคมีที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือ ห้ามจำหน่าย 
6  สิ่งของหลุดจำนำ
7  สินค้า/บริการ ที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม วัฒนธรรม เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่และสิ่งเสพติดทุกชนิด, อาวุธ, สื่อลามกอนาจาร, อุปกรณ์การพนัน, ชิ้นส่วนหรืออวัยวะมนุษย์, ของที่ได้มาจากการกระทำความผิด หรือโจรกรรม
8  ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ไม่ได้จดทะเบียน อย. 
9  ปริญญาบัตร, ประกาศนียบัตร, ใบสำเร็จการศึกษาต่างๆ, การรับทำวิทยานิพนธ์, งานวิจัย
10  ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์, อีเมล หรือ ชื่อในระบบออนไลน์
11  รถยนต์ไม่มีเล่มทะเบียนกรมการขนส่งทางบก
 รถจดประกอบ, รถอินวอยส์, รถสรรพสามิต (ไม่มีหนังสือ) 
 รถนำเข้าหรือรถเกรย์มาร์เก็ตไม่มีเล่มทะเบียนฯ
 รถหลุดจำนำ, รถติดไฟแนนซ์ (ที่ไม่ระบุเงื่อนไขไฟแนนซ์)
12 สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองทุกชนิดที่ระบุไว้ตามกฎหมาย อนุสัญญาระหว่างประเทศ และตามบัญชีต้องห้ามที่ระบุโดยองค์กรระหว่างประเทศ เช่น WWF เป็นต้น (ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับนโยบายของ Kaidee ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง)
13  หุ้น และ หลักทรัพย์ ต่างๆ
14  ภาพที่มีโลโก้ของเว็บไซต์อื่นประทับเป็นลายน้ำ โดยโลโก้นั้นมิใช่ของเว็บไซต์ของผู้ลงประกาศ รวมถึงภาพที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
15  แผ่นภาพยนตร์ วิดิทัศน์ แผ่นเกม
16  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
17  GPS Tracker ที่ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายจาก กสทช. หรือ ใบอนุญาตติดตั้งจากกรมการขนส่งทางบก
18  สินค้าแอมเวย์ (มือหนึ่ง)
19 ไม้หวงห้าม ที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป เช่น เป็นต่อ ราก หรือไม้แผ่น
 ** ไม้พะยุง ไม่อนุญาตให้ลงประกาศ ทุกชนิดประเภท 
20  ผลิตภัณฑ์จำพวก ยา ทั้งเพื่อความงามและสุขภาพ อาหารเสริม เครื่องสำอางและเวชสำอาง

 

ประเภทบริการที่ต้องห้ามลงประกาศ
1  ธุรกิจเครือข่ายที่เข้าลักษณะแชร์ลูกโซ่
2  โฆษณาชวนเชื่อ ตัวอย่างเช่น โฆษณาเกี่ยวกับการทำงานผ่านเน็ต
3  Affiliate Marketing หรือ การเป็นตัวแทนโฆษณาของเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Amazon Affiliate, Lazada Affiliate
4  ประกันทางการเงิน เช่น สินเชื่อ-เงินกู้, การประกันเงินกู้ทุกรูปแบบ, บริการเกี่ยวกับการเงินทุกประเภท
5  บริการรับจำนำ, จำนอง, ขายฝาก

 

ตารางที่ (2)

      ประเภท “สินค้าและบริการที่มีเงื่อนไข” ซึ่ง Kaidee กำหนดระเบียบและข้อกำหนดเฉพาะในการลงประกาศที่ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ที่ระบุตามตารางข้างท้ายนี้

ประเภทสินค้าที่มีเงื่อนไขเฉพาะในการลงประกาศ
1  สินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์*** มีบทเฉพาะการ (สินค้าที่มีการควบคุม) โปรดอ่านรายละเอียดใน “ระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกาศขายสินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์”


เพื่อให้ประกาศสินค้าหรือบริการของผู้ใช้งานมีความดึงดูด น่าสนใจ และถูกต้องตามนโยบายของ Kaidee ข้อมูลและรูปภาพที่ปรากฏในประกาศจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

ข้อความเนื้อหาของประกาศ

  • ผู้ใช้งานจะต้องให้หรือใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของตน หรือได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นจริง และมีรายอะเอียดครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับด้วย

 

รูปภาพ

  • รูปภาพสำหรับประกาศสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รูปภาพที่ใช้จะต้องมีความชัดเจนและเหมาะสม แสดงถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของสินค้าโดยตรง ห้ามมิให้มีข้อความ (ตัวอักษรหรือหมายเลข) หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารใด ๆ ปรากฏในรูปภาพ รวมถึง QR Code ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น รูปภาพที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ หรือรูปภาพที่แสดงลักษณะก่อนและหลังการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ยกเว้นภาพและข้อความบนฉลากหรือใบอนุญาตของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือการแสดงแบรนด์หรือเครี่องหมายการค้าของตนตามกฎหมายที่ไม่เกิน 20% ของพื้นที่ทั้งหมดของรูปภาพ
  • รูปภาพสำหรับประกาศบริการ รูปภาพที่ใช้จะต้องมีความชัดเจนเหมาะสมและมีความเกี่ยวข้องกับบริการเท่านั้น  การแสดงหรือใช้ข้อความในรูปภาพจะต้องไม่เกิน 20% ของพื้นที่ทั้งหมดของรูปภาพ ห้ามมิให้มีการแสดงหมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารใด ๆ QR Code ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น หรือรูปภาพที่แสดงลักษณะก่อนและหลังการใช้บริการ ยกเว้นการแสดงภาพและข้อความบนฉลากหรือใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ราคา

  • ราคาสินค้าหรือบริการที่ระบุในประกาศ ต้องเป็นราคาสุทธิของสินค้าหรือบริการทั้งหมดซึ่งรวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว ในกรณีการประกาศขายสินค้าหรือบริการที่มีของแถม ผู้ใช้งานจะต้องระบุมูลค่าของของแถมนั้นไว้ในประกาศให้ชัดเจนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ข้อมูลติดต่อ

  • ผู้ใช้งานต้องให้ข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้งานที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบัน ภายในพื้นที่ที่ Kaidee ได้จัดเตรียมไว้ เท่านั้น

ความรับผิดชอบ

  • ผู้ใช้งานรับผิดชอบและยืนยันว่าข้อมูลต่าง ๆ รูปภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ รูปภาพ รูปถ่าย รูปแบบตัวอักษร ข้อความใด ๆ) ที่ใช้ในการลงประกาศบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaidee เป็นของตน ผู้ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ และสิทธิอื่น ๆ ที่สมบูรณ์และได้รับความคุมครองทางกฎหมาย หรือตนได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย Kaidee ห้ามมิให้ผู้ใช้งานใช้หรือนำมาเผยแพร่ซึ่งข้อมูล รูปภาพและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการทำซ้ำ ทำขึ้นใหม่ ดัดแปลง หรือ คัดลอกไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ แหล่งข้อมูลอื่นหรือเว็บไซต์อื่นที่มิใช่เว็บไซต์ของผู้ใช้งานเอง ซึ่งผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวในกรณีที่มีการเรียกร้องความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูล รูปภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการโดยบุคคลอื่นที่มีสิทธิ์ที่เหนือกว่าผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานรับทราบว่าข้อมูล รูปภาพและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ใช้ในการลงประกาศบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Kaidee จะไม่เป็นความลับและพร้อมสำหรับการรับชมแบบสาธารณะ ดังนั้น Kaidee ไม่มีความผูกพันตามหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามและไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ต่อบุคคลที่สาม
  • หาก Kaidee พบหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ใช้งานฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง Kaidee สงวนสิทธิในการลบประกาศ ระงับการแสดงประกาศ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศ รวมทั้งปิดกั้นการเข้าสู่ระบบและระงับบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งาน ซึ่งถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Kaidee แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้งานเป็นการล่วงหน้า นอกจากนี้ Kaidee ไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบต่อผลหรือต่อบุคคลใด ๆ จากการดำเนินการนี้


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
433 จาก 461 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น