ลงประกาศเครื่องปั๊มนม ต้องระบุอะไรบ้าง

94517adf-ca6e-45e9-9eb1-bf28060c5997.jpg

         ช่องรายละเอียดสินค้า ต้องระบุดังนี้

  1. ยี่ห้อสินค้า (Brand)

  2. ชื่อบริษัทผู้ผลิต สถานที่ผลิต

  3. ชื่อผู้นําเข้า (ในกรณีสินค้านำเข้า) / ถ้าไม่ได้นำเข้า ระบุว่า "ผลิตในไทย"
    / ถ้าซื้อมาจากต่างประเทศ ระบุว่า "ซื้อมาเองจากประเทศ..."

  4. เดือน ปี ที่ผลิต / ถ้าไม่ทราบให้ระบุว่าใช้มานานเท่าไหร่แล้ว หรือ เดือนปี ที่ซื้อ

  5. ระบุว่ามีคู่มือการใช้งาน

  6. เลข ฆพ. (ถ้าเป็นร้านค้า)
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
46 จาก 54 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น