เลื่อนประกาศผ่านทาง SMS

 1. Login เข้าสู่ระบบ
 2. ไปที่เมนู "ประกาศของฉัน" เลือกประกาศที่ต้องการเลื่อนอันดับ
 3. กดปุ่มเลื่อนประกาศ
 4. กดปุ่ม "เลื่อนประกาศผ่าน SMS" จะปรากฎรหัส KDxxxxx ซึ่งเป็นรหัสที่จะใช้ส่ง SMS พร้อมแสดงค่าบริการ โดยค่าบริการจะอยู่ที่ 9 บาท 30 บาท และ 50 บาท (รวมค่าส่ง SMS แล้ว)
 5. หลังจากที่คุณทำการส่ง SMS เพื่อเลื่อนประกาศแล้ว รอประมาณ 1-3 นาที คุณจะได้รับข้อความตอบกลับจากระบบว่า “ได้รับ KDxxxxx แล้ว ตรวจสอบสถานะที่เมนู "ประวัติการโปรโมท” 

 

หากต้องการตรวจสอบสถานะการเลื่อนประกาศ ให้ทำดังนี้

 1. ไปเมนู "ฉัน" กดที่ “ประวัติการโปรโมท”
 2. ที่หน้าจอจะแสดงรายละเอียดบริการโปรโมทที่คุณเคยซื้อไปทั้งหมด คุณสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยสถานะการเลื่อนประกาศ หมายเลขบริการ วันที่ทำรายการ วันที่รับบริการ หมวด และราคา

 

หมายเหตุ

 • การส่ง SMS 1 ครั้ง จะเลื่อนประกาศนั้น ได้เพียงครั้งเดียว และคุณสามารถเลื่อนประกาศกี่ครั้งต่อวันก็ได้
 • รหัส KDxxxxx ที่ปรากฏแต่ละครั้ง สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากคุณต้องการเลื่อนประกาศซ้ำ คุณต้องกลับมายังหน้าประกาศ แล้วกดปุ่มเลื่อนประกาศ ซึ่งคุณจะได้รับรหัสใหม่เพื่อใช้ในการเลื่อนประกาศอีกครั้ง
 • ราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับแต่ละหมวดหมู่ Kaidee ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้งาน กรุณาตรวจสอบรหัสให้ถูกต้องก่อนส่ง และ Kaidee ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
13 จาก 13 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น