การเลือกใช้ภาพประกอบ

หากประกาศของคุณไม่ผ่านการตรวจสอบ บางครั้งสาเหตุอาจมาจากภาพประกอบ วันนี้เราจะมาเปิดเผยเคล็ดลับว่าลงภาพแบบไหนถึงจะผ่านการตรวจสอบ มาดูกันค่ะ

  • จะต้องใช้ภาพที่แสดงถึงสินค้าที่จะขายเท่านั้น โดยเป็นภาพที่ถ่ายจากตัวสินค้าจริง เห็นรายละเอียดของสินค้าได้อย่างชัดเจน
  • ไม่ใช้ภาพที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  • ไม่ใช้ภาพลามกอนาจาร หรือขัดต่อจารีตอันดีงาม
  • ไม่ใช้ภาพที่มีลายน้ำของเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของธุรกิจของตนเอง
  • ห้ามมิให้มีข้อความ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารใดๆ ปรากฏในรูปภาพ รวมถึง QR Code ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น และข้อความโปรโมชั่น
  • การแสดงแบรนด์หรือเครื่องหมายการค้า (Logo) อนุโลมให้ลงในภาพได้โดยต้องมีขนาดไม่เกิน 20% ของพื้นที่ทั้งหมดในภาพ 
  • ภาพและข้อความบนฉลาก หรือเอกสารทางทะเบียนของสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อนุญาตให้ลงได้
  • ในหมวดบริการ รูปภาพที่ใช้จะต้องมีความชัดเจนเหมาะสมและมีความเกี่ยวข้องกับบริการเท่านั้น

เงื่อนไขเหล่านี้เราใช้กับทุกหมวดหมู่เลยนะคะ หากคุณมีภาพที่ขัดกับเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ก็สามารถเข้าไปกดแก้ไขประกาศเพื่อลบรูปภาพที่มีปัญหาออก และสามารถใส่รูปภาพใหม่ที่ถูกต้องเข้าไปแทนได้ค่ะ ไม่เช่นนั้นหากมีการตรวจสอบพบในภายหลังระบบอาจจะมีการนำประกาศลงได้ การเลือกใช้ภาพที่ชัดเจนและเหมาะสมยังเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้คุณขายง่าย และขายได้เร็วด้วยค่ะ

Untitled.pngUntitled.png

 

Group_1.pngGroup_3.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
62 จาก 68 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น