การขอข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

หากคุณพบปัญหาในการซื้อขายบน Kaidee และตัดสินใจเข้าแจ้งความ สิ่งที่คุณสามารถขอจากทาง Kaidee ได้ จะเป็นข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปใช้ประกอบในการดำเนินคดี ซึ่งจะประกอบด้วยรายการต่างๆดังนี้

  • ชื่อหัวข้อประกาศ
  • หมายเลขประกาศ
  • วันที่ลงประกาศ
  • ชื่อที่ใช้ในการลงประกาศ
  • หมายเลขสมาชิก
  • วันที่สมัครสมาชิก

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
58 จาก 63 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น