บันทึกการค้นหา

ฟีเจอร์ "บันทึกการค้นหา" ช่วยให้คุณสามารถบันทึกการค้นหาสินค้าต่างๆ เพื่อที่จะกลับมาดูสินค้าที่คุณสนใจได้อีกครั้ง โดยไม่ต้องทำการค้นหาและใส่รายละเอียดใหม่ทั้งหมด

ข้อแตกต่างระหว่างเมนู "การค้นหาที่บันทึกไว้" กับ "รายการโปรด" คือ รายการโปรดจะเป็นการบันทึกหน้าประกาศ เพื่อให้สะดวกในการกลับมาดูหน้าประกาศนั้นๆอีกครั้ง ในขณะที่ "การค้นหาที่บันทึกไว้" จะเป็นการบันทึกชุดคำค้นหาเพื่อช่วยลดเวลาในการค้นหาครั้งต่อไป ผลการค้นหาที่ได้จะเป็นรายการสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขการค้นหาที่คุณกำหนดไว้ จึงอาจมีทั้งประกาศสินค้าเดิมที่คุณเคยเห็น หรือเป็นประกาศของสินค้าใหม่ๆก็ได้

คุณสามารถบันทึกการค้นหาได้มากถึง 10 รายการ หากเกินจากนี้ ระบบจะแจ้งให้คุณลบรายการเดิมออกก่อน จึงจะสามารถบันทึกได้

ทั้งนี้หากคุณต้องการใช้ฟีเจอร์นี้ คุณจะต้องเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถใช้ฟีเจอร์ "บันทึกการค้นหา" นี้ได้ค่ะ

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น