บันทึกการค้นหา ผ่านแอปพลิเคชั่น (Android)

ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสามารถบันทึกการค้นหาสินค้าต่าง ๆ เพื่อที่จะกลับมาดูสินค้าที่คุณสนใจได้อีกครั้ง โดยไม่ต้องทำการค้นหาและใส่รายละเอียดใหม่ทั้งหมด โดยคุณสามารถบันทึกได้สูงสุดถึง 10 การค้นหา

วิธีสร้าง "บันทึกการค้นหา"

Savesearch-01_Android01__1_.jpg

Savesearch-01_Android02__1_.jpg

Savesearch-01_Android03__1_.jpg

ดูบันทึกการค้นหา

สร้างการค้นหาใหม่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
509 จาก 542 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น