บันทึกการค้นหา ผ่านแอปพลิเคชั่น (Android)

ฟีเจอร์ "บันทึกการค้นหา" ช่วยให้คุณสามารถบันทึกการค้นหาสินค้าต่าง ๆ เพื่อที่จะกลับมาดูสินค้าที่คุณสนใจได้อีกครั้ง โดยไม่ต้องทำการค้นหาและใส่รายละเอียดใหม่ทั้งหมด โดยคุณสามารถบันทึกได้สูงสุดถึง 10 การค้นหา

สร้างการค้นหาใหม่ สามารถทำได้ 2 วิธี

วิธีแรก
1. ทำการค้นหาตามหมวดหมู่ โดยอาจค้นหาด้วยคำค้น หรือค้นตามหมวดหมู่ย่อยลงไปเรื่อยๆ
2. กดเครื่องหมาย "บันทึกการค้นหา" แล้วกรอกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ตั้งชื่อหัวข้อการค้นหา หรือรายละเอียดอื่นๆ เพื่อเจาะจงการค้นหาให้ได้ผลที่ตรงยิ่งขึ้น จากนั้นกด "บันทึกการค้นหา"

saved6.jpg

วิธีที่สอง
1. คุณสามารถสร้างชุดการค้นหา โดยไปที่เมนู "ฉัน"
2. กดเมนู "การค้นหาที่บันทึกไว้" แล้วกด "สร้าง"
3. กรอกรายละเอียดที่ต้องการค้นหา จากนั้นกด "บันทึกการค้นหา"

saved1.jpg

saved3.jpg

saved4.jpg

วิธีดูการค้นหาที่บันทึกไว้
1. ไปที่เมนู "ฉัน"
2. กดเมนู "การค้นหาที่บันทึกไว้"
3. กดชื่อรายการค้นหาที่คุณเคยตั้งไว้

saved2.jpg

วิธีลบการค้นหา สามารถทำได้ 2 วิธี

  • วิธีแรก เข้าไปที่เมนู "การค้นหาที่บันทึกไว้" กดที่เครื่องหมายจุด 3 จุด ท้ายรายการที่คุณอยากลบ แล้วเลือก "ลบบันทึกการค้นหา"

    saved5.jpg
  • วิธีที่สอง ขณะที่คุณอยู่ในหน้ารายการค้นหาที่คุณบันทึกไว้ กดที่เครื่องหมายบันทึกการค้นหา เลือก "ลบบันทึกการค้นหา"

    saved7.jpg
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น