วิธีบันทึกการค้นหา ผ่านเว็บไซต์

สร้างการค้นหาใหม่

1. เลือกเมนูการค้นหาที่บันทึกไว้
2. คลิก "สร้าง"
3. กรอกรายละเอียดแล้วกด “บันทึกการค้นหา”

saved_search_create.jpg

บันทึกการค้นหาจากการค้นหาสินค้า

1. ทำการเลือกดูสินค้าตามที่สนใจ
2. กด “บันทึกการค้นหานี้”
3. กรอกรายละเอียดแล้วกด “บันทึกการค้นหา”

saved_search.jpg

หากต้องการดูบันทึกการค้นหาของตนเอง

1. คลิกที่เมนูด้านบนขวามือ
2. จากนั้นคลิก “การค้นหาที่บันทึกไว้”


หากต้องการลบบันทึกการค้นหา

1. ในหน้ารายละเอียดการค้นหา คลิก “บันทึกการค้นหานี้แล้ว”
2. เลือก "ลบบันทึกการค้นหา"

saved_search_del2.jpg

 

หรือ

1. ไปที่เมนู​ “การค้นหาที่บันทึกไว้”
2. คลิกสามจุดข้างๆ การค้นหาที่บันทึกไว้ แล้วเลือก “ลบบันทึกการค้นหา”

saved_search_del.jpg

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น