บันทึกการค้นหา ผ่านแอปพลิเคชั่น (iOS)

ฟีเจอร์ "บันทึกการค้นหา" ช่วยให้คุณสามารถบันทึกการค้นหาสินค้าต่าง ๆ เพื่อที่จะกลับมาดูสินค้าที่คุณสนใจได้อีกครั้ง โดยไม่ต้องทำการค้นหาและใส่รายละเอียดใหม่ทั้งหมด โดยคุณสามารถบันทึกได้สูงสุดถึง 10 การค้นหา

สร้างการค้นหาใหม่ สามารถทำได้ 2 วิธี

วิธีแรก
1. ทำการค้นหาตามหมวดหมู่ โดยอาจค้นหาด้วยคำค้น หรือค้นตามหมวดหมู่ย่อยลงไปเรื่อยๆ
2. กดเครื่องหมาย "บันทึกการค้นหา" แล้วกรอกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ตั้งชื่อหัวข้อการค้นหา หรือรายละเอียดอื่นๆ เพื่อเจาะจงการค้นหาให้ได้ผลที่ตรงยิ่งขึ้น จากนั้นกด "บันทึกการค้นหา"

IMG_0027.PNG

วิธีที่สอง
1. คุณสามารถสร้างชุดการค้นหา โดยไปที่เมนู "ฉัน"
2. กดเมนู "การค้นหาที่บันทึกไว้" แล้วกด "สร้าง"
3. กรอกรายละเอียดที่ต้องการค้นหา จากนั้นกด "บันทึกการค้นหา"

IMG_0028.PNG

IMG_0023.PNG

IMG_0030.PNG

วิธีดูการค้นหาที่บันทึกไว้
1. ไปที่เมนู "ฉัน"
2. กดเมนู "การค้นหาที่บันทึกไว้"
3. กดชื่อรายการค้นหาที่คุณเคยตั้งไว้

IMG_0029.PNG

วิธีลบการค้นหา สามารถทำได้ 2 วิธี

  • วิธีแรก เข้าไปที่เมนู "การค้นหาที่บันทึกไว้" กดที่เครื่องหมายจุด 3 จุด ท้ายรายการที่คุณอยากลบ แล้วเลือก "ลบบันทึกการค้นหา"

    IMG_0024.PNG
  • วิธีที่สอง ขณะที่คุณอยู่ในหน้ารายการค้นหาที่คุณบันทึกไว้ กดที่เครื่องหมายบันทึกการค้นหา เลือก "ลบบันทึกการค้นหา"

    IMG_0026.PNG
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น