บันทึกการค้นหา ผ่านแอปพลิเคชั่น (iOS)

ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสามารถบันทึกการค้นหาสินค้าต่าง ๆ เพื่อที่จะกลับมาดูสินค้าที่คุณสนใจได้อีกครั้ง โดยไม่ต้องทำการค้นหาและใส่รายละเอียดใหม่ทั้งหมด โดยคุณสามารถบันทึกได้สูงสุดถึง 10 การค้นหา 

วิธีสร้าง "บันทึกการค้นหา"

Savesearch-01_iOS01__2_.jpg

Savesearch-01_iOS02__2_.jpg

Savesearch-01_iOS03__3_.jpg

ดูบันทึกการค้นหา

สร้างการค้นหา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
78 จาก 86 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น