ตัวอย่าง หน้ากากอนามัยที่ลงขายได้/ไม่ได้

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่กฎหมายควบคุมราคาการซื้อ-ขาย เรามาลองดูตัวอย่างกันว่าประเภทใดที่ลงขายได้/ไม่ได้ กันค่ะ

 

ลงได้

หน้ากากแบบผ้า

mceclip2.png

 

หน้ากากกันอื่น ๆ /แฟชั่น

mceclip3.png

 

หน้ากากกันสารเครมี/กันความร้อน

mceclip4.png

 

 

ลงไม่ได้

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์

mceclip1.png

 

หน้ากากกันฝุ่น

mceclip5.png

mceclip6.png

 

  

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น