ชำระค่า Kaidee Egg ด้วย QR โค้ด เมื่อใช้งานบนคอมพิวเตอร์

1. เข้าสู่ระบบของ Kaidee เลือกเมนู Kaidee Egg

2. เลือกชำระเงินด้วยการสแกน QR โค้ด แล้วเลือกแพ็คเกจที่คุณต้องการซื้อ

3. จากนั้นหน้าจอจะปรากฏรหัส QR โค้ด (หากคุณไม่ได้ทำการสแกนโค้ดนี้ภายใน 10 นาที คุณจะต้องกด "รีเฟรช" เพื่อขอรหัสใหม่อีกครั้ง)

mceclip0.png

4. ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณเข้าแอปพลิเคชั่นของธนาคารใดก็ได้ที่คุณมีบัญชีอยู่

mceclip3.png

5. กดเลือกเมนู "สแกน QR โค้ด" บนแอปพลิเคชั่นธนาคาร แล้วทำการสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องสแกนภายในระยะเวลาที่กำหมด หากเกินเวลาจะต้องกดขอโค้ดใหม่อีกครั้ง

mceclip4.png

6. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยคุณจะได้รับ Kaidee Egg สามารถตรวจสอบได้ที่หน้าสมาชิกของคุณค่ะ

mceclip6.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
8 จาก 8 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น