ชำระค่า Kaidee Egg ด้วย QR โค้ด เมื่อใช้งานบนคอมพิวเตอร์

1. เข้าสู่ระบบของ Kaidee เลือกเมนู Kaidee Egg

2. เลือกชำระเงินด้วยการสแกน QR โค้ด แล้วเลือกแพ็คเกจที่คุณต้องการซื้อ

3. จากนั้นหน้าจอจะปรากฏรหัส QR โค้ด (หากคุณไม่ได้ทำการสแกนโค้ดนี้ภายใน 10 นาที คุณจะต้องกด "รีเฟรช" เพื่อขอรหัสใหม่อีกครั้ง)

2020-03-26__1_.jpg

4. ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณเข้าแอปพลิเคชั่นของธนาคารใดก็ได้ที่คุณมีบัญชีอยู่

Screen_Shot_2563-03-26_at_11.46.40.png

5. กดเลือกเมนู "สแกน QR โค้ด" บนแอปพลิเคชั่นธนาคาร แล้วทำการสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องสแกนภายในระยะเวลาที่กำหมด หากเกินเวลาจะต้องกดขอโค้ดใหม่อีกครั้ง

Screen_Shot_2563-03-26_at_11.47.12.png

6. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยคุณจะได้รับ Kaidee Egg สามารถตรวจสอบได้ที่หน้าสมาชิกของคุณค่ะ

Screen_Shot_2563-03-26_at_11.47.50.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
2 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น