ล้างประวัติการเข้าชม (แอปพลิเคชั่น Android)

บางครั้งที่คุณประสบปัญหาในการใช้งาน Kaidee เช่นไม่สามารถใช้งานบริการต่างๆได้ตามปกติ หรือหน้าจอไม่แสดงผลอย่างที่ทีมงานให้ข้อมูล หนึ่งในสาเหตุของปัญหาอาจมาจากการที่แอปพลิเคชั่นหรือเบราเซอร์ที่คุณใช้เข้า Kaidee ยังคงจำข้อมูลเดิม หรือไฟล์ชั่วคราว (Cache) เอาไว้อยู่ จึงทำให้เครื่องของคุณไม่ได้แสดงผลที่เป็นปัจจุบัน

วิธีแก้ไข คือ คุณจะต้องทำการล้างประวัติการเข้าชม (Clear cache) เสียก่อน แล้วจึงค่อยเข้าใช้งาน Kaidee ต่อไป

สำหรับผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น (Android) สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าไปที่ Settings (ตั้งค่า) ในเครื่องโทรศัพท์ของคุณ  และเลือกเมนู Apps (แอพ)

Screenshot_20201111-170223_Settings.jpg

2. กดที่. Kaidee

Screenshot_20201111-170251_Settings.jpg

3. กดตรง Storage (ที่เก็บ)

Screenshot_20201111-170259_Settings.jpg

4. กดที่ Cache (แคช) เมื่อระบบลบแคชเสร็จสิ้น คุณก็สามารถเข้าใช้งาน Kaidee ใหม่อีกครั้งได้ทันที

Screenshot_20201111-170305_Settings.jpg

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
10 จาก 15 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น