ล้างประวัติการเข้าชม (แอปพลิเคชั่น Android)

บางครั้งที่คุณประสบปัญหาในการใช้งาน Kaidee เช่นไม่สามารถใช้งานบริการต่างๆได้ตามปกติ หรือหน้าจอไม่แสดงผลอย่างที่ทีมงานให้ข้อมูล หนึ่งในสาเหตุของปัญหาอาจมาจากการที่แอปพลิเคชั่นหรือเบราเซอร์ที่คุณใช้เข้า Kaidee ยังคงจำข้อมูลเดิม หรือไฟล์ชั่วคราว (Cache) เอาไว้อยู่ จึงทำให้เครื่องของคุณไม่ได้แสดงผลที่เป็นปัจจุบัน

วิธีแก้ไข คือ คุณจะต้องทำการล้างประวัติการเข้าชม (Clear cache) เสียก่อน แล้วจึงค่อยเข้าใช้งาน Kaidee ต่อไป

สำหรับผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น (Android) สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าไปที่ Settings (ตั้งค่า) ในเครื่องโทรศัพท์ของคุณ  และเลือกเมนู Apps (แอพ)

267570.jpg

2. กดที่. Kaidee

267571.jpg

3. กดตรง Storage (ที่เก็บ)

267572.jpg

4. กดที่ Cache (แคช) เมื่อระบบลบแคชเสร็จสิ้น คุณก็สามารถเข้าใช้งาน Kaidee ใหม่อีกครั้งได้ทันที

267573.jpg

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
2 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น