ปรับเงื่อนไขการแก้ไขประกาศหมวดอสังหาริมทรัพย์และรถมือสอง

Kaidee ได้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการแก้ไขประกาศ สำหรับประกาศที่ลงในหมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์ และหมวดหมู่รถมือสอง ดังนี้

 วันแรกที่ประกาศออนไลน์

แก้ไขอะไรได้บ้าง

หมวดอสังหาฯ หมวดรถยนต์

ไม่เกิน 7 วัน

ไม่เกิน 30 วัน

สามารถแก้ไขได้ทุกอย่าง
(ยกเว้นเปลี่ยนหมวดหมู่)
เกิน 7 วัน เกิน 30 วัน แก้ไขได้เฉพาะ หัวข้อ, ราคา, รูปภาพ, รายละเอียดประกาศ และเบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ:

  • วันแรกที่ประกาศออนไลน์ 7 วันนั้น เริ่มนับตั้งแต่วันที่ลงประกาศและได้รับการออนไลน์
  • การต่ออายุประกาศไม่มีผลต่อการเพิ่มระยะเวลาสำหรับการแก้ไขได้ทุกอย่าง
  • เงื่อนไขการแก้ไขประกาศนี้ ใช้กับหมวดอสังหาริมทรัพย์และรถมือสองเท่านั้น
  • ประกาศที่โพสต์ก่อนวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 จะได้รับสิทธิ์แก้ไขได้ทุกอย่างเป็นระยะเวลา 30 วัน (ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2563) จากนั้นจะแก้ไขข้อมูลได้เป็นบางส่วน ตามตารางข้างต้น
  • การปรับเงื่อนไขดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
15 จาก 20 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น