บริการชำระเงินผ่านทาง QR Code (QR โค้ด)

ลูกค้าสามารถเลือกเติม Kaidee Egg ในบัญชีของท่านสมาชิกได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม*
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) เลือกการสั่งซื้อ Kaidee Egg บนหน้าเว็บไซต์หรือแอปพิเคชันของ Kaidee

(2) เลือกช่องทางการชำระเงิน โดย “โอนเงินด้วย QR โค้ด” และเลือกจำนวน Egg ที่ต้องการซื้อ

(3) ระบบจะแสดง QR โค้ด ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินให้ท่าน

 • การใช้งานผ่านเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถเปิดใช้แอปพิเคชันของธนาคารที่ท่านต้องการและทำการสแกน QR โค้ด เพื่อดำเนินการต่อให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด หากท่านไม่ได้ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ท่านจะต้องดำเนินการขอ QR โค้ด
  ใหม่ โดยกดปุ่ม “รีเฟรช”

 • การใช้งานผ่านเว็บไซต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้กด “บันทึกภาพ QR โค้ด”เพื่อทำการบันทึกภาพในอัลบั้มรูป
  ก่อนที่ดำเนินการชำระเงินต่อไปที่แอปพิเคชันของธนาคารที่ท่านต้องการ เพื่อดำเนินการต่อให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด หากท่านไม่ได้ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ท่านจะต้องดำเนินการขอ QR โค้ดใหม่ โดยกดปุ่ม “รีเฟรช”

  การดำเนินการและปฏิบัติการบนแอปพิเคชันของธนาคารผู้ให้บริการจะอยู่นอกเหนือการควบคุมดูแลของ
  Kaidee หากท่านได้รับความขัดข้องหรือปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของธนาคาร
  กรุณาติดต่อธนาคารผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น

(4) ระบบจะแจ้งเตือนผลการชำระเงินว่าสำเร็จ หรือมีข้อขัดข้องอย่างไรหรือไม่

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริการชำระเงินผ่านทาง QR Code
กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02-119-5000 (เฉพาะในเวลาทำการปกติ)
หรือ ส่งอีเมล์มาที่ cs@kaidee.com


*หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ซึ่งอาจมีผลใช้บังคับทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้า
โปรดติดตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ Kaidee

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
44 จาก 55 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น