ต่ออายุประกาศ ผ่านแอปพลิเคชั่น iOS

1. เข้าไปที่เมนู จัดการประกาศ
หากประกาศหมดอายุแล้ว โปรดตรวจสอบที่แถบ "หมดอายุ"
หากต้องการต่ออายุล่วงหน้า ดูที่แถบ "ออนไลน์"
จากนั้นกดที่คำว่าต่ออายุ” ใต้ประกาศที่คุณต้องการดำเนินการ

mceclip0.jpg

2. เลือกประเภทการลงขายและระยะเวลาที่ต้องการให้ประกาศของคุณขึ้นแสดง คุณสามารถเลือกประเภทการลงขายเดิม หรือเปลี่ยนไปอยู่ประเภทการลงขายใหม่ก็ได้

No_Listing_Fee.jpg

3. กดปุ่มยืนยันการต่ออายุ

iOS_Summary-1.jpg

4. ระบบแสดงสถานะการต่ออายุ และจำนวน Kaidee egg คงเหลือ (กรณีที่มีการชำระค่าต่ออายุประกาศ) คุณสามารถกลับไปที่หน้าประกาศของฉันเพื่อจัดการประกาศอื่นๆต่อไปได้

iOS_success.jpg 

หมายเหตุ

  • การต่ออายุขณะประกาศยังออนไลน์ คุณสามารถเลือกต่ออายุในประเภทการลงขายเดิม หรือประเภทการลงขายที่สูงกว่าเดิมได้
  • กรณีต่ออายุขณะที่ประกาศยังไม่หมดอายุจากประเภทการลงขายเดิมโดยเลือกต่ออายุในประเภทการลงขายใหม่ ระบบจะดึงประกาศของคุณไปแสดงในตำแหน่งบนสุดของประเภทการลงขายใหม่ทันที เมื่อประกาศหมดอายุในประเภทการลงขายใหม่แล้วประกาศจะกลับมาแสดงในประเภทการลงขายเดิมจนกว่าจะครบตามจำนวนวัน
  • หากต้องการต่ออายุประกาศในประเภทการลงขายที่มีตำแหน่งต่ำกว่าเดิมคุณจะสามารถทำได้เมื่อประกาศนั้นอยู่ในสถานะหมดอายุ หรือออฟไลน์แล้ว (กรุณาตรวจสอบในแถบ"หมดอายุ" หรือ "ออฟไลน์" ในหน้าประกาศของฉัน)
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
2 จาก 6 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น