ต่ออายุประกาศ ผ่านคอมพิวเตอร์

1. เข้าไปที่เมนู จัดการประกาศ 
หากประกาศหมดอายุแล้ว โปรดตรวจสอบที่แถบ "หมดอายุ"
หากต้องการต่ออายุล่วงหน้า ดูที่แถบ "ออนไลน์"
จากนั้นกดที่คำว่าต่ออายุ” ใต้ประกาศที่คุณต้องการดำเนินการ

blobid0.png

2. เลือกประเภทการลงขายและระยะเวลาที่ต้องการให้ประกาศของคุณขึ้นแสดง คุณสามารถเลือกประเภทการลงขายเดิม หรือเปลี่ยนไปอยู่ประเภทการลงขายใหม่ก็ได้

Screen_Shot_2563-09-10_at_18.06.06.png

3. กดปุ่มยืนยันการต่ออายุ

Screen_Shot_2563-09-10_at_18.06.19.png

4. ระบบแสดงสถานะการต่ออายุ และจำนวน Kaidee egg คงเหลือ (กรณีที่มีการชำระค่าต่ออายุประกาศ) คุณสามารถกลับไปที่หน้าประกาศของฉันเพื่อจัดการประกาศอื่นๆต่อไปได้

Screen_Shot_2563-09-10_at_18.06.29.png

หมายเหตุ

  • การต่ออายุขณะประกาศยังออนไลน์ คุณสามารถเลือกต่ออายุในประเภทการลงขายเดิม หรือประเภทการลงขายที่สูงกว่าเดิมได้
  • กรณีต่ออายุขณะที่ประกาศยังไม่หมดอายุจากประเภทการลงขายเดิมโดยเลือกต่ออายุในประเภทการลงขายใหม่ ระบบจะดึงประกาศของคุณไปแสดงในตำแหน่งบนสุดของประเภทการลงขายใหม่ทันที เมื่อประกาศหมดอายุในประเภทการลงขายใหม่แล้วประกาศจะกลับมาแสดงในประเภทการลงขายเดิมจนกว่าจะครบตามจำนวนวัน
  • หากต้องการต่ออายุประกาศในประเภทการลงขายที่มีตำแหน่งต่ำกว่าเดิมคุณจะสามารถทำได้เมื่อประกาศนั้นอยู่ในสถานะหมดอายุ หรือออฟไลน์แล้ว (กรุณาตรวจสอบในแถบ"หมดอายุ" หรือ "ออฟไลน์" ในหน้าประกาศของฉัน)
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
5 จาก 11 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น