วิธีตั้งเวลาเลื่อนประกาศผ่านเว็บไซต์

วิธีตั้งเวลาเลื่อนประกาศโดยใช้ Kaidee Egg

1.1 เข้าไปที่หน้าประกาศของฉัน กดที่ปุ่ม “เลื่อนประกาศ”

unnamed__1_.png

1.2 กดที่ปุ่ม “ตั้งเวลาเลื่อนประกาศ”unnamed__3_.png

1.3 เลือกวันที่ที่ต้องการตั้งเวลาเลื่อนประกาศ โดยตั้งได้ตั้งแต่วันที่ปัจจุบันไปจนถึง 30 วันหลังจากวันปัจจุบันและเลือกเวลาที่ต้องการตั้งเวลาเลื่อนประกาศโดยเลือกได้ตั้งแต่ 30 นาทีถัดจากเวลาปัจจุบันเป็นต้นไป เมื่อเลือกวันและเวลาที่ต้องการแล้วกดที่ปุ่ม “ยืนยัน”

1.3.png

1.4.1 เลือกประกาศที่ต้องการตั้งเวลาเลื่อนประกาศ โดยประกาศที่ถูกแสดงจะเป็นประกาศที่ยังไม่หมดอายุในวันและเวลาที่ถูกตั้งเวลาเลื่อนประกาศ เมื่อเลือกประกาศที่ต้องการตั้งเวลาเลื่อนประกาศแล้วกดที่ปุ่ม “สรุปรายการ”

1.4.1.png

1.4.2 หากวันที่คุณเลือกไม่มีประกาศที่ออนไลน์อยู่จะแสดงหน้าด้านล่าง กรุณาเลือกวันที่ใหม่อีกครั้งเพื่อตั้งเวลาเลื่อนประกาศ

1.4.2.png

1.5.1 กรณีที่มี Kaidee egg เพียงพอ ระบบจะไปที่หน้าสรุปรายการ ให้คุณกดปุ่ม “ยืนยันการโปรโมท”

1.5.1.png

1.5.2 กรณีที่มี Kaidee egg ไม่เพียงพอ ระบบจะไปที่หน้าสรุปรายการและพาไปที่หน้าเติม Kaidee egg เมื่อคุณกดปุ่ม “ยืนยันการโปรโมท”

1.5.2.png

1.6 เมื่อคุณกด”ยืนยันการโปรโมท” แล้ว ระบบจะทำการสรุป สถานะการเลื่อนประกาศ และจำนวน Kaidee egg คุณสามารถดูประวัติการใช้บริการพิเศษเพิ่มเติมโดยกดที่ปุ่มด้านล่าง

1.6.png

1.7 เมื่อคุณตั้งเวลาเลื่อนประกาศเสร็จแล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบวันเวลาที่ตั้งเวลาเลื่อนประกาศได้เมื่อไปที่หน้าประกาศของฉันและไปดูที่ประกาศที่ตั้งเวลาเลื่อนประกาศไว้จะมีปุ่ม “รอเลื่อนประกาศ”แสดงอยู่

1.7.png

1.8 เมื่อกดไปที่ปุ่ม “รอเลื่อนประกาศ” จะมีหน้ารายละเอียดของวันและเวลาที่ถูกตั้งเลื่อนประกาศเกี่ยวกับประกาศนั้นทั้งหมดโดยเรียงจากวันที่และเวลาที่ถูกตั้งเลื่อนประกาศ

1.8.png

 

วิธีตั้งเวลาเลื่อนประกาศโดยใช้ Package

2.1 เข้าไปที่หน้าประกาศของฉัน กดที่ปุ่ม “ใช้แพ็คเกจ”

2.1.png

2.2 กดที่ปุ่ม “ใช้แพ็คเกจ” ในแพ็คเกจเลื่อนประกาศที่คุณมี 

2.2.png

2.3 กดที่ปุ่ม “ตั้งเวลาเลื่อนประกาศ”

2.3.png

2.4 เลือกวันที่ที่ต้องการตั้งเวลาเลื่อนประกาศ โดยตั้งได้ตั้งแต่วันที่ปัจจุบันไปจนถึง 30 วันหลังจากวันปัจจุบันและเลือกเวลาที่ต้องการตั้งเวลาเลื่อนประกาศโดยเลือกได้ตั้งแต่ 30 นาทีถัดจากเวลาปัจจุบันเป็นต้นไป เมื่อเลือกวันและเวลาที่ต้องการแล้วกดที่ปุ่ม “ยืนยัน”

2.4.png

2.5.1 เลือกประกาศที่ต้องการตั้งเวลาเลื่อนประกาศ โดยประกาศที่ถูกแสดงจะเป็นประกาศที่ยังไม่หมดอายุในวันและเวลาที่ถูกตั้งเวลาเลื่อนประกาศและคุณจะไม่สามารถเลือกจำนวนประกาศได้มากกว่าจำนวนประกาศที่คุณเหลือในแพ็คเกจนั้นๆ เมื่อเลือกประกาศที่ต้องการตั้งเวลาเลื่อนประกาศแล้วกดที่ปุ่ม “สรุปรายการ”

2.5.1.png

2.5.2 หากวันที่คุณเลือกไม่มีประกาศที่ออนไลน์อยู่จะแสดงหน้าด้านล่าง กรุณาเลือกวันที่ใหม่อีกครั้งเพื่อตั้งเวลาเลื่อนประกาศ

2.5.2.png

2.6 ระบบจะไปที่หน้าสรุปรายการ ให้คุณกดปุ่ม “ยืนยันการโปรโมท”

2.6.png

2.7 เมื่อคุณกด”ยืนยันการโปรโมท” แล้ว ระบบจะทำการสรุป สถานะการเลื่อนประกาศและคุณสามารถดูประวัติการใช้บริการพิเศษโดยกดที่ปุ่มด้านล่าง

2.7.png

2.8 เมื่อคุณตั้งเวลาเลื่อนประกาศเสร็จแล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบวันเวลาที่ตั้งเวลาเลื่อนประกาศได้เมื่อไปที่หน้าประกาศของฉันและไปดูที่ประกาศที่ตั้งเวลาเลื่อนประกาศไว้จะมีปุ่ม “รอเลื่อนประกาศ”แสดงอยู่

2.8.png

2.9 เมื่อกดไปที่ปุ่ม “รอเลื่อนประกาศ” จะมีหน้ารายละเอียดของวันและเวลาที่ถูกตั้งเลื่อนประกาศเกี่ยวกับประกาศนั้นทั้งหมดโดยเรียงจากวันที่และเวลาที่ถูกตั้งเลื่อนประกาศ 

2.9.png

หมายเหตุ

  • การซื้อ "การเลื่อนประกาศในเวลาเดิม" สามารถทำได้ กรุณาตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนทุกครั้งก่อนดำเนินการ เนื่องจากคุณจะไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกการตั้งเวลาเลื่อนประกาศได้
  • หากมีการปิดการขายก่อนถึงเวลาที่ตั้งไว้ จำนวน Kaidee egg หรือจำนวนแพ็คเกจที่ถูกหักไปแล้วจะไม่ได้คืน
  • หากคุณเลือก “การเลื่อนประกาศ” ประกาศจะเลื่อนอันดับจากตำแหน่งเดิม ขึ้นมาอยู่ด้านบนสุด ของโซนที่ประกาศอยู่
  • การโปรโมทในโซน Premium และ Hot ประกาศจะได้ขึ้นไปอยู่ตำแหน่งบนสุดของโซนนั้นๆ และได้รับอายุประกาศเพิ่มตามจำนวนวันที่คุณเลือก
  • ตำแหน่งของประกาศอาจมีการขยับลงมาเรื่อยๆได้ หากผู้ใช้งานท่านอื่นใช้บริการเลื่อนประกาศเข้ามา
  • คุณไม่สามารถเลือกโปรโมทในโซนที่ต่ำกว่าโซนเดิมที่ประกาศของคุณอยู่ได้
  • ประกาศที่ได้รับการโปรโมทในโซน Premium และ Hot จะอยู่ในโซนดังกล่าวตามระยะเวลาที่คุณเลือกเมื่อครบจำนวนวันแล้วประกาศจะกลับมาอยู่โซนเดิมจนกว่าประกาศจะหมดอายุ
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น