การยุติการให้บริการ KD Pay

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้บริการ KD Pay เพื่อทำการซื้อและขายสินค้าและบริการบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Kaidee ได้ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะอนุโลมให้ผู้ใช้งานเข้าถึงฟีเจอร์บางส่วนของ KD Pay ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

Q: ในกรณีที่ผู้ขายต้องการถอนเงินออกจาก KD Pay วอลเล็ท

A: ผู้ขายที่มีรายรับคงเหลือใน KD Pay วอลเล็ท ยังสามารถถอนเงินได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และหลังจากเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถถอนผ่านระบบได้

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการถอนเงินผ่านระบบ สามารถเช็กขั้นตอนได้ที่ บทความ หรือติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ email : cs@kaidee.com เพื่อสอบถาม หรือติดตามสถานะการถอนเงิน

 

Q: ในกรณีที่คำสั่งซื้อยังคงดำเนินการอยู่ในขณะนี้

A: คำสั่งซื้อผ่าน KD Pay ที่ถูกดำเนินการแล้วในระบบ หรืออยู่ในระหว่างการจัดส่ง จะยังสามารถดำเนินการต่อไปได้จนกว่าคำสั่งซื้อจบลง 

 

Q: ในกรณีผู้ซื้อต้องการใช้ KD Pay

A: ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ผู้ซื้อจะไม่สามารถส่งข้อเสนอราคาสินค้าผ่าน KD Pay ได้อีก แต่ยังสามารถดำเนินการประกาศสินค้าได้ตามปกติ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตามสถานะคำสั่งซื้อได้ที่ บทความ หรือติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ email : cs@kaidee.com เพื่อสอบถามเพิ่มเติม

 

Q: ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

A: ผู้ซื้อ/ผู้ขายยังสามารถดำเนินการขอคืนเงินและคืนสินค้าได้ตามปกติ โดยทาง Kaidee จะให้ความช่วยเหลือจนกว่ากระบวนการคืนเงินและคืนสินค้าจะเสร็จสิ้น

สามารถตรวจสอบเงื่อนไข และขั้นตอนการขอคืนเงินและคืนสินค้าได้ที่ บทความ

 

หากผู้ใช้งาน มีข้อกังวลเกี่ยวกับการซื้อขายผ่าน Kaidee หลังจากฟีเจอร์ KD Pay ปิดให้บริการแล้ว บริษัทฯ ขอยืนยันว่า Kaidee จะยังให้ความช่วยเหลือผู้ซื้อและผู้ขายอย่างเต็มที่ และขอแนะนำให้ศึกษา บทความ จากศูนย์ช่วยเหลือ 

Kaidee ขอขอบพระคุณผู้ใช้งานทุกท่านที่ให้การสนับสนุน KD Pay มาโดยตลอด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่

อีเมล : cs@kaidee.com

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
34 จาก 38 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น