เงื่อนไขและกติกา แคมเปญแจกไข่ Kaidee Egg ในมหกรรม 9.9*

 

เงื่อนไขการรับของรางวัลจากกิจกรรม

ระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 (เวลา: 00.00น. - 23.59น.)

PR_COVER_1200x675.png

 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน Kaidee

2. กิจกรรมนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะการลงประกาศสินค้าในมาร์เกตเพลสเท่านั้น

3. สำหรับผู้ขายใหม่ ที่ไม่เคยมีบัญชีในการลงขายสินค้ากับ Kaidee รับฟรี ไข่ Kaidee Egg จำนวน 99 (เฉพาะ 999 คนแรกเท่านั้น)

4. สำหรับผู้ขายเดิม ที่เคยมีบัญชีและเคยลงขายสินค้ากับ Kaidee สามารถรับเพิ่ม ไข่ Kaidee Egg จำนวน 99 ในทุกๆการเติมไข่ Kaidee Egg 999 (ช่องทางการเติมไข่ คลิกที่นี่)

5. ของรางวัลในกิจกรรมนี้ จะถูกส่งให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ทำตามกติกาที่ระบุไว้เท่านั้น โดยไข่ Kaidee Egg จะเพิ่มในบัญชีที่ใช้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565

6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบจำนวนไข่ ได้ที่ บัญชีของฉัน > Kaidee Egg

7. ของรางวัลในกิจกรรมนี้ จะไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่น หรือแลกเป็นเงินสด และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ

8. Kaidee จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ รวมไปถึงการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม เนื่องจากปัญหาของระบบ เทคนิค หรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม

9. Kaidee ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ หรือทำการยุติกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาท ขอให้ถือคำตัดสินชี้ขาดของ Kaidee เป็นที่สิ้นสุด

10. ผู้ร่วมกิจกรรมได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนด และเงื่อนไขของแคมเปญกิจกรรม และรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมเรียบร้อยแล้วจึงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

11. สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ ที่อีเมล์ cs@kaidee.com 

12. ตรวจสอบรายละเอียดการเติมไข่ ได้ที่นี่ คลิก

13. ตรวจสอบค่าลงประกาศ และค่าเลื่อนประกาศ ได้ที่นี่ คลิก

14. ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน Kaidee คลิก

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
37 จาก 40 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น