ประกาศสินค้าที่ต้องมีเลขที่ใบอนุญาต

1.สำหรับร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องมือแพทย์จะต้องมีเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์(ฆพ.) 

2.เครื่องมือแพทย์ที่ลงขายได้เฉพาะร้านค้าเท่านั้น ได้แก่ ถุงยางอนามัย, คอนแทคเลนส์, ชุดตรวจสอบการตั้งครรภ์

สินค้าที่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ อาทิ

   - ถุงยางอนามัย
   - เครื่องรักษาอาการนอนกรน
   - เครื่องผลิตออกซิเจน
   - เครื่องเลเซอร์
   - เครื่องตรวจแอลกอฮอล์
   - ชุดตรวจสารเสพติด
   - เครื่องดูดน้ำมูก
   - เครื่องปั๊มนม
   - เครื่องช่วยฟัง
   - คอนแทคเลนส์
   - เครื่อง อุปกรณ์ เข็ม หรือ แผ่นวัดระดับน้ำตาล

3.ระบุ ข้อมูล ต่อไปนี้ให้ครบถ้วนในการประกาศขายสินค้า

  - ชื่อสินค้า (Brand)*
  - ชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิต*
  - ชื่อผู้นําเข้า (ในกรณีสินค้านำเข้า)*
  - เครื่องหมายรับรองคุณภาพ หรือเครื่องหมายการค้า ที่แสดงว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาต
  - เดือน ปี ที่ผลิต/หมดอายุ (หากไม่ทราบให้ระบุ เดือน ปี หรือระยะเวลา ที่มีไว้ในครอบครองหรือผ่านการใช้งาน)*
  - คู่มือการใช้เครื่องมือแพทย์*
  - ส่วนประกอบ (รวมถึง อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ (หากมี))
  - คุณภาพ ปริมาณ

หมายเหตุ : รายการที่มี * หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุในประกาศ

 

กดที่นี่เพื่อแก้ไขประกาศ

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
287 จาก 324 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น