ประกาศผิดหมวดหมู่, คุณลักษณะสินค้าไม่ถูกต้อง

หากประกาศของคุณไม่ผ่านด้วยสาเหตุนี้ ลองพิจารณาว่าประกาศของคุณเข้าข่ายในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้หรือไม่ 

  • เลือกหมวดหมู่ไม่ตรงกับสินค้าหรือบริการที่คุณจะลงขาย เช่น ขายรถยนต์ แต่ไปลงในหมวดยานพาหนะอื่นๆ 
  • เลือกความต้องการไม่ถูกต้อง เช่น ตอนลงประกาศเลือกว่าต้องการ "ขาย" แต่ในรายละเอียดแจ้งว่าต้องการ "ให้เช่า"
  • กำหนดคุณลักษณะ (Attribute) ของสินค้าไม่ตรงกับตัวสินค้าที่คุณจะขาย เช่น เลือกยี่ห้อและรุ่นรถยนต์ผิด, เลือกปีของรถยนต์ผิด หรือเลือกสภาพสินค้า (ของใหม่/มือสอง) ไม่ถูกต้อง หรือระบุพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ไม่ตรงกับสถานที่จริง

 

กดที่นี่เพื่อแก้ไขประกาศ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
11403 จาก 13053 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น