ที่อยู่บริษัท

บริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550075163

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 14 ห้อง 1401, 1404-1408

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย


DF Marketplace Limited (Head Office)

TAX ID. 0105550075163

89 AIA Capital Center, 14th Floor, Room no. 1401, 1404-1408,

Ratchadapisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
531 จาก 732 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น