ที่อยู่บริษัท

บริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550075163

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 4 และ 14 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย


DF Marketplace Limited (Head Office)

TAX ID. 0105550075163

89 AIA Capital Center, 4th and 14th Floor,

Ratchadapisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
556 จาก 774 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น