วิธีการขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาและในนามนิติบุคคล

 1. ไปที่เมนู "Kaidee Egg"
  mceclip1.png
 2. เลือก "ประวัติการเติม" สำหรับรายการที่สามารถขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้ จะมีปุ่ม "ขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี"Screen_Shot_2566-02-23_at_10.28.07.png
  • เงื่อนไขในการขอใบเสร็จรับเงิน มีดังนี้
   • เป็นรายการที่เกิดขึ้นในเดือนตามปฏิทินปัจจุบันเท่านั้น เช่น หากต้องการขอใบเสร็จรับเงินของรายการที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ จะต้องทำการขอภายในเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้น
   • แต่ละรายการสามารถออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากเคยทำการออกแล้ว จะไม่สามารถขอซ้ำได้
 3. กรอกข้อมูลรายละเอียด
  • กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา เลือก "บุคคลธรรมดา" และกรอกข้อมูลต่างๆmceclip2.png
  • กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา เลือก "นามนิติบุคคล" และกรอกข้อมูลต่างๆ หากไม่มีเลขสาขา ให้ระบุเป็น "00000"mceclip3.png
 4. กด "ยืนยัน" เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี คุณจะได้รับเอกสารผ่านทางอีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์มเท่านั้นScreen_Shot_2566-02-23_at_13.50.59.png

 

*หากไม่ได้รับเอกสารหรือกรอกข้อมูลผิด กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ cs@kaidee.com เพื่อออกเอกสารฉบับใหม่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
3 จาก 4 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น