ระวัง!! สารพัดกลโกงสินค้ามือถือ

         จะซื้อมือถือสักเครื่อง ถ้าเจอราคาถูกๆ อย่าพึ่งใจร้อน เพราะอาจจะมีมิจฉาชีพอาศัยช่องนี้คอยใช้กลวิธีต่างๆ เล่นงานคุณ รู้ไว้ ปลอดภัยแน่ 

180220-CS_CF1-LOGO-resize.png

180220-CS_CF2-LOGO-resize.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
634 จาก 660 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น