วิธีปฏิบัติตนและวิธีเขียนสลากรถยนต์ใช้แล้ว

วันนี้ Kaidee จะมาแนะนำวิธีปฏิบัติตนและการเขียนสลากรถยนต์ใช้แล้วที่ถูกต้องตามกฎหมาย สคบ. สำหรับดีลเลอร์รถยนต์ใช้แล้วกันค่ะ

วิธีปฎิบัติตนสำหรับผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

  1. ต้องมีใบอนุญาตให้ค้าของเก่า (มีการต่ออายุครอบคลุมถึงวันที่ตรวจ)
  2. ติดฉลากรถยนต์ใช้แล้วที่หน้ารถยนต์ทุกคัน กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
  3. ออกหลักฐานการรับเงินที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของ สคบ.

วิธีการเขียนฉลากรถยนต์ใช้แล้ว

blog_181029_02.jpg

blog_181029_01.jpg

หมายเหตุ* สำหรับผู้ขายรถส่วนตัวหรือรถบ้านไม่ต้องเขียนฉลากรถยนต์ใช้แล้ว

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
6 จาก 7 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น