การยกเลิกสมาชิก

ในการเป็นสมาชิกของ Kaidee นั้น จะเป็นการสมัครเพียงครั้งเดียวแล้วจะมีสถานะเป็นสมาชิกตลอดไป หากคุณต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก เนื่องจากไม่ได้ใช้บริการของ Kaidee แล้ว คุณเพียงแค่ลบประกาศทุกรายการของคุณ บัญชีสมาชิกของคุณก็จะไม่มีการเคลื่อนไหว และไม่มีผู้ใช้งานรายอื่นเห็นข้อมูลของคุณ อย่างไรก็ตามระบบจำเป็นต้องเก็บข้อมูลสมาชิกไว้ตามกฎหมายจึงไม่สามารถลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลของเราได้

กรณีที่คุณมีสถานะเป็นสมาชิก โดยที่ไม่ได้สมัครสมาชิกด้วยตนเอง แล้วคุณต้องการยกเลิกสมาชิกนั้น กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ที่ อีเมล : cs@kaidee.com เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนค่ะ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
153 จาก 292 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น