โปรโมทประกาศผ่านเว็บไซต์บนมือถือ

1. เข้าไปที่หน้าประกาศของฉัน กดที่ปุ่มโปรโมทตรงประกาศที่คุณต้องการทำรายการ

Online_-_General.jpg

2. เลือกโปรโมทในโซนที่คุณต้องการ หรือ กดเลื่อนประกาศเพื่อให้ประกาศอยู่อันดับบนสุดของโซนเดิม (โซนประกาศทั่วไป)

Basic.jpg

3. กรณีที่มี Kaidee egg เพียงพอ ระบบจะไปที่หน้าสรุปรายการ ให้คุณกดปุ่มยืนยันการโปรโมท

MBweb_Select_Ads.jpg

4. กรณีที่มี Kaidee egg ไม่เพียงพอ ระบบจะแจ้งให้คุณเติม Kaidee egg ก่อน

MBweb_Summary.jpg

5. เมื่อคุณกดยืนยันการโปรโมทแล้ว ระบบจะทำการสรุป สถานะการเลื่อนประกาศ และจำนวน Kaidee egg คุณสามารถดูประวัติการใช้บริการพิเศษเพิ่มเติมโดยกดที่ปุ่มด้านล่าง

MBWeb_Success.jpg

หมายเหตุ

  • หากคุณเลือกการเลื่อนประกาศประกาศจะเลื่อนอันดับจากตำแหน่งเดิม ขึ้นมาอยู่ด้านบนสุด ของโซนที่ประกาศอยู่
  • การโปรโมทในโซน Premium และ Hot ประกาศจะได้ขึ้นไปอยู่ตำแหน่งบนสุดของโซนนั้นๆ และได้รับอายุประกาศเพิ่มตามจำนวนวันที่คุณเลือก
  • ตำแหน่งของประกาศอาจมีการขยับลงมาเรื่อยๆได้ หากผู้ใช้งานท่านอื่นใช้บริการเลื่อนประกาศเข้ามา
  • คุณไม่สามารถเลือกโปรโมทในโซนที่ต่ำกว่าโซนเดิมที่ประกาศของคุณอยู่ได้
  • ประกาศที่ได้รับการโปรโมทในโซน Premium และ Hot จะอยู่ในโซนดังกล่าวตามระยะเวลาที่คุณเลือกเมื่อครบจำนวนวันแล้วประกาศจะกลับมาอยู่โซนเดิมจนกว่าประกาศจะหมดอายุ
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
2 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น