ประเภทตำแหน่งโซนของประกาศ

รายการประกาศจะถูกแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ Hot, Premium และทั่วไป ตามลำดับ คุณสามารถเลือกโซนประกาศในการลงขาย การโปรโมท และการต่ออายุ เพื่อให้ประกาศอยู่ในตำแหน่งโซนที่ต้องการ และเพิ่มอายุประกาศตามจำนวนวันที่คุณเลือก โดยที่จำนวนวันจะแตกต่างไปตามหมวดหมู่ ยิ่งตำแหน่งโซนสูง ยิ่งเพิ่มจำนวนคนเห็น และเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้น

 

ลำดับการแสดงผลในรายการประกาศ

Screen_Shot_2563-09-22_at_17.03.18.png

การเลื่อนประกาศ

เมื่อคุณทำการเลื่อนประกาศ ประกาศจะถูกเลื่อนมาอยู่ด้านบนสุดของโซนที่ประกาศคุณอยู่ในปัจจุบัน เช่น ประกาศอยู่โซน Hot เมื่อเลื่อนประกาศ ประกาศจะกลับมาอยู่ด้านบนสุดของโซน Hot

Group_42.jpg

อ่านเพิ่มเติม

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
472 จาก 565 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น