เนื้อหาเชิงโฆษณาร้าน

ที่ Kaidee การลงขายในหมวดหมู่ต่างๆ นั้น เราเน้นการลงในลักษณะเป็นตัวสินค้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ขายโปรโมทสินค้าแต่ละชิ้นได้อย่างเต็มที่ ผู้ซื้อเองก็สะดวกในการเลือกดูสินค้าที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง และสามารถตกลงซื้อขายกันได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้นหากคุณต้องการที่จะประชาสัมพันธ์ร้านหรือธุรกิจของคุณเป็นหลัก เราก็มีหมวดบริการ และหมวดธุรกิจ ที่จะรองรับความต้องการของคุณ ซึ่งทั้ง 2 หมวดนี้ ยังแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ย่อยตามประเภทของธุรกิจ หรือลักษณะของการบริการลงไปอีก 

หากประกาศของคุณไม่ผ่านด้วยเหตุผลนี้ เราแนะนำให้คุณลงประกาศใหม่อีกครั้ง โดยเลือกหมวดหมู่ให้ถูกต้องนะคะ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
139 จาก 185 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น